АЙМГИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ

 

Улс орны нийгэм , эдийн засгийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан  түүхэн  уламжлал  бүхий  газар зүйн нэрүүд мартагдах, андуу ташаа нэрлэгдэх болсон тул  та бүхэн албан ёсны нэршлийг мэдэн зөв нэрлэж сурна уу.

 


 

ШИНЭ МЭДЭЭ