Аймгийн түүх болон дурсгалт газар

ОРХОН АЙМГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ЖАРГАЛАНТ СУМ ТАНИЛЦУУЛГА

ХӨХ МОНГОЛ ЦОГЦОЛБОР

ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР

ЭРДЭНЭТИЙН ЦАГААН ШӨНӨ

 

ШИНЭ МЭДЭЭ

ОРХОН АЙМГИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

Орхон аймаг нь Монгол улсын төв хойд хэсэгт оршдог бөгөөд Сэлэнгэ,Булган аймагтай хиллэдэг. Далайн түвшнээс дээш 1200 метрт өргөгдсөн, 84,4 мянган га газар нутагтай.
Дэлгэрэнгүй үзэх