Шинээр үүсгэн байгуулагдсан

Шинээр үүсгэн байгуулагдсан "Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани"-ийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх заавар

Шинээр үүсгэн байгуулагдсан "Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани"-ийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх заавар

Дэлгэрэнгүй
“Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 230 дугаар тогтоолыг 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө

“Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 230 дугаар тогтоолыг 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө

“Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 230 дугаар тогтоолыг 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Дэлгэрэнгүй
Гадаад улсад байгаа иргэд хэзээ, хэрхэн саналаа өгөх вэ? Мөн мэдээллээ хэрхэн шалгах вэ?

Гадаад улсад байгаа иргэд хэзээ, хэрхэн саналаа өгөх вэ? Мөн мэдээллээ хэрхэн шалгах вэ?

Гадаад улсад байгаа иргэд хэзээ, хэрхэн саналаа өгөх вэ? Мөн мэдээллээ хэрхэн шалгах вэ?

Дэлгэрэнгүй
Сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь мэдээлэлтэйгээ танилцаж баталгаажуулсан хичнээн иргэн байна вэ?

Сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь мэдээлэлтэйгээ танилцаж баталгаажуулсан хичнээн иргэн байна вэ?

Сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь мэдээлэлтэйгээ танилцаж баталгаажуулсан хичнээн иргэн байна вэ?

Дэлгэрэнгүй
Иргэн танд: E-Mongolia аппликэйшныг хэрхэн ашиглах вэ?

Иргэн танд: E-Mongolia аппликэйшныг хэрхэн ашиглах вэ?

Иргэн танд: E-Mongolia аппликэйшныг хэрхэн ашиглах вэ?

Дэлгэрэнгүй
Иргэн танд: E-Mongolia ашиглан оршин суугаа хаягийн лавлагаа авах заавар

Иргэн танд: E-Mongolia ашиглан оршин суугаа хаягийн лавлагаа авах заавар

Иргэн танд: E-Mongolia ашиглан оршин суугаа хаягийн лавлагаа авах заавар

Дэлгэрэнгүй
Иргэн танд: E-Mongolia ашиглан иргэний үнэмлэхийн лавлагаа авах заавар

Иргэн танд: E-Mongolia ашиглан иргэний үнэмлэхийн лавлагаа авах заавар

E-Mongolia ашиглан иргэний үнэмлэхийн лавлагаа авах заавар

Дэлгэрэнгүй
Иргэн танд: E-Mongolia ашиглан гадаад паспорт дахин захиалах үйлчилгээ авах заавар

Иргэн танд: E-Mongolia ашиглан гадаад паспорт дахин захиалах үйлчилгээ авах заавар

Иргэн танд: E-Mongolia ашиглан гадаад паспорт дахин захиалах үйлчилгээ авах заавар

Дэлгэрэнгүй
Иргэн танд: Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулиас . . .

Иргэн танд: Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулиас . . .

Иргэн танд: Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулиас . . .

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Дэлгэрэнгүй
Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 2021 оны 04 сарын 9-ний ажлын цаг дуусаад түр зогсоно.

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл 2021 оны 04 сарын 9-ний ажлын цаг дуусаад түр зогсоно.

Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн санал авах өдөр 2021 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулагдахтай холбогдуулан энэ оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс улсын хэмжээнд шилжилт хөдөлгөөнийг түр зогсооно.

Дэлгэрэнгүй
Та хүчирхийллийн аль ч хэлбэрийг тэвчих ёсгүй!

Та хүчирхийллийн аль ч хэлбэрийг тэвчих ёсгүй!

Та хүчирхийллийн аль ч хэлбэрийг тэвчих ёсгүй!

Дэлгэрэнгүй
Хугацаа хэтэрсэн зөрчилд тооцохгүй

Хугацаа хэтэрсэн зөрчилд тооцохгүй

Хугацаа хэтэрсэн зөрчилд тооцохгүй

Дэлгэрэнгүй
Иргэдийн эрх зүйн боловсролд: Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар

Иргэдийн эрх зүйн боловсролд: Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар

Иргэдийн эрх зүйн боловсролд: Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар

Дэлгэрэнгүй