Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс

Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс "СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ-2022" аяныг сайн үйлсийн аянаар эхүүлж байна.

Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсээс "СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ-2022" аяныг сайн үйлсийн аянаар эхүүлж байна.

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай /УБЕГ-ын даргын 2022 оны 10-р сарын 13-ны өдрийн А/1300 дугаар тушаал/

Улсын бүртгэлийн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай /УБЕГ-ын даргын 2022 оны 10-р сарын 13-ны өдрийн А/1300 дугаар тушаал/

Улсын бүртгэлийн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам шинэчлэн батлах тухай /УБЕГ-ын даргын 2022 оны 10-р сарын 13-ны өдрийн А/1300 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
2022.11.07– 2022.11.11-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.11.07– 2022.11.11-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.11.07– 2022.11.11-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2022.10.17– 2022.10.21-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.10.17– 2022.10.21-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.10.17– 2022.10.21-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН КАРЬЕР ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ “МАНЛАЙЛЛЫН ХӨТӨЛБӨР”-ийн хүрээнд сургалтад хамрагдлаа.

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН КАРЬЕР ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ “МАНЛАЙЛЛЫН ХӨТӨЛБӨР”-ийн хүрээнд сургалтад хамрагдлаа.

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧ ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН КАРЬЕР ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ “МАНЛАЙЛЛЫН ХӨТӨЛБӨР”-ийн хүрээнд сургалтад хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
2022 ОНЫ НАМРЫН УЛИРЛЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ УЛС ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ

2022 ОНЫ НАМРЫН УЛИРЛЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ УЛС ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ

2022 ОНЫ НАМРЫН УЛИРЛЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ УЛС ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Намрын мод тариалалт /2022.10.13/

Намрын мод тариалалт /2022.10.13/

Намрын мод тариалалт /2022.10.13/

Дэлгэрэнгүй
2022.10.03– 2022.10.07-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.10.03– 2022.10.07-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.10.03– 2022.10.07-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Орхон аймагт гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулагдаж байна.

Орхон аймагт гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулагдаж байна.

Орхон аймагт гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийг зохион байгуулагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй