2023.01.16-2023.01.20-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2023.01.16-2023.01.20-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2023.01.16-2023.01.20-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2023.01.02-2023.01.06-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2023.01.02-2023.01.06-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2023.01.02-2023.01.06-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2022.12.05– 2022.12.09-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.12.05– 2022.12.09-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.12.05– 2022.12.09-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2022.11.21– 2022.11.25-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.11.21– 2022.11.25-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.11.21– 2022.11.25-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2022.11.07– 2022.11.11-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.11.07– 2022.11.11-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.11.07– 2022.11.11-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2022.09.12– 2022.09.16-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.09.12– 2022.09.16-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.09.12– 2022.09.16-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2022.09.05– 2022.09.09-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.09.05– 2022.09.09-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.09.05– 2022.09.09-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2022.08.29– 2022.09.02-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.08.29– 2022.09.02-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.08.29– 2022.09.02-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2022.08.22– 2022.08.26-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.08.22– 2022.08.26-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.08.22– 2022.08.26-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.17 - 2021.05.21

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.17 - 2021.05.21

Энэ 7 хоногийн хугацаанд нийт 975 бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнээс 290 лавлагааг иргэн болон хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгөн ажилалаа.

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.10 - 2021.05.14

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.10 - 2021.05.14

Энэ 7 хоногийн хугацаанд нийт 774 бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнээс 376 лавлагааг иргэн болон хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгөн ажилалаа.

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.03 - 2021.05.07

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.03 - 2021.05.07

Энэ 7 хоногийн хугацаанд нийт 324 бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнээс 77 лавлагааг иргэн болон хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгөн ажиллаа.

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.26 - 2021.04.30

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.26 - 2021.04.30

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.26 - 2021.04.30

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.19 - 2021.04.23

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.19 - 2021.04.23

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.19 - 2021.04.23

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.12 - 2021.04.16

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.12 - 2021.04.16

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.12 - 2021.04.16

Дэлгэрэнгүй