7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.17 - 2021.05.21

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.17 - 2021.05.21

Энэ 7 хоногийн хугацаанд нийт 975 бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнээс 290 лавлагааг иргэн болон хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгөн ажилалаа.

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.10 - 2021.05.14

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.10 - 2021.05.14

Энэ 7 хоногийн хугацаанд нийт 774 бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнээс 376 лавлагааг иргэн болон хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгөн ажилалаа.

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.03 - 2021.05.07

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.03 - 2021.05.07

Энэ 7 хоногийн хугацаанд нийт 324 бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнээс 77 лавлагааг иргэн болон хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгөн ажиллаа.

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.26 - 2021.04.30

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.26 - 2021.04.30

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.26 - 2021.04.30

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.19 - 2021.04.23

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.19 - 2021.04.23

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.19 - 2021.04.23

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.12 - 2021.04.16

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.12 - 2021.04.16

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.12 - 2021.04.16

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.05 - 2021.04.09

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.05 - 2021.04.09

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.05 - 2021.04.09

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.29 - 2021.04.02

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.29 - 2021.04.02

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.29 - 2021.04.02

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.22 - 2021.03.26

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.22 - 2021.03.26

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.22 - 2021.03.26

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.15 - 2021.03.19

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.15 - 2021.03.19

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.15 - 2021.03.19

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.09 - 2021.03.12

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.09 - 2021.03.12

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.09 - 2021.03.12

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.01 - 2021.03.05

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.01 - 2021.03.05

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.03.01 - 2021.03.05

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.02.22 - 2021.02.26

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.02.22 - 2021.02.26

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.02.22 - 2021.02.26

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.02.15 - 2021.02.19

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.02.15 - 2021.02.19

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.02.15 - 2021.02.19

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.02.08 - 2021.02.11

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.02.08 - 2021.02.11

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.02.08 - 2021.02.11

Дэлгэрэнгүй