Төлөвлөгөө 2021

Төлөвлөгөө 2021

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Тайлан 2020

Тайлан 2020

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Дэлгэрэнгүй
Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэст гэрээт ажилтан авна

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэст гэрээт ажилтан авна

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэст гэрээт ажилтан авна.

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.17 - 2021.05.21

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.17 - 2021.05.21

Энэ 7 хоногийн хугацаанд нийт 975 бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнээс 290 лавлагааг иргэн болон хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгөн ажилалаа.

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.10 - 2021.05.14

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.10 - 2021.05.14

Энэ 7 хоногийн хугацаанд нийт 774 бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнээс 376 лавлагааг иргэн болон хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгөн ажилалаа.

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.03 - 2021.05.07

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.03 - 2021.05.07

Энэ 7 хоногийн хугацаанд нийт 324 бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнээс 77 лавлагааг иргэн болон хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгөн ажиллаа.

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.26 - 2021.04.30

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.26 - 2021.04.30

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.26 - 2021.04.30

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.19 - 2021.04.23

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.19 - 2021.04.23

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.19 - 2021.04.23

Дэлгэрэнгүй
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.12 - 2021.04.16

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.12 - 2021.04.16

7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.04.12 - 2021.04.16

Дэлгэрэнгүй