АТГ-ын мэдээлэл Сэдэв: 2023-2030 ОН ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

АТГ-ын мэдээлэл Сэдэв: 2023-2030 ОН ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР-АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ СТРАТЕГИ”-ИЙН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАВ

АТГ-ын мэдээлэл Сэдэв: 2023-2030 ОН ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ "АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР-АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ СТРАТЕГИ”-ИЙН ТӨСЛИЙГ БОЛОВСРУУЛАВ

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний 7 хоногийн мэдээ /2023.05.15-2023.05.19/

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний 7 хоногийн мэдээ /2023.05.15-2023.05.19/

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний 7 хоногийн мэдээ /2023.05.15-2023.05.19/

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний 7 хоногийн мэдээ /2023.05.08-2023.05.12/

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний 7 хоногийн мэдээ /2023.05.08-2023.05.12/

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний 7 хоногийн мэдээ /2023.05.08-2023.05.12/

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний 7 хоногийн мэдээ /2023.04.17-2023.04.21/

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний 7 хоногийн мэдээ /2023.04.17-2023.04.21/

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний 7 хоногийн мэдээ /2023.04.17-2023.04.21/

Дэлгэрэнгүй
ХЭЛТСИЙН 2023 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХЭЛТСИЙН 2023 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХЭЛТСИЙН 2023 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дэлгэрэнгүй
 Иргэд та бүхэн ТООН ГАРЫН ҮСЭГТЭЭ идэвхтэй хамрагдана уу.

 Иргэд та бүхэн ТООН ГАРЫН ҮСЭГТЭЭ идэвхтэй хамрагдана уу.

 Иргэд та бүхэн ТООН ГАРЫН ҮСЭГТЭЭ идэвхтэй хамрагдана уу.

Дэлгэрэнгүй