ТББ нь үйл ажиллагааныхаа тайланг 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад гаргаж өгнө үү.

ТББ нь үйл ажиллагааныхаа тайланг 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад гаргаж өгнө үү.

ТББ нь үйл ажиллагааныхаа тайланг 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад гаргаж өгнө үү.

Дэлгэрэнгүй
2023.01.16-2023.01.20-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2023.01.16-2023.01.20-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2023.01.16-2023.01.20-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Байнга оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн мэдээлэл шалгах заавар

Байнга оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн мэдээлэл шалгах заавар

Байнга оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн мэдээлэл шалгах заавар

Дэлгэрэнгүй
Цахимаар Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэхэд танд өөрийн тань хувийн мэдээллээс гадна шилжин очих хаягийн мэдээлэл болох аймаг/хот, сум/дүүрэг, баг/хороо, хаягийн төрөл гэсэн мэдээлэл хэрэг болохыг анхаарна уу

Цахимаар Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэхэд танд өөрийн тань хувийн мэдээллээс гадна шилжин очих хаягийн мэдээлэл болох аймаг/хот, сум/дүүрэг, баг/хороо, хаягийн төрөл гэсэн мэдээлэл хэрэг болохыг анхаарна уу

Цахимаар Шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэхэд танд өөрийн тань хувийн мэдээллээс гадна шилжин очих хаягийн мэдээлэл болох аймаг/хот, сум/дүүрэг, баг/хороо, хаягийн төрөл гэсэн мэдээлэл хэрэг болохыг анхаарна уу

Дэлгэрэнгүй
2023.01.02-2023.01.06-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2023.01.02-2023.01.06-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2023.01.02-2023.01.06-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
2022 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөны биелэлт

2022 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөны биелэлт

2022 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөны биелэлт

Дэлгэрэнгүй
2022 оны хэлтсийн ил тод байдлын тайлан

2022 оны хэлтсийн ил тод байдлын тайлан

2022 оны хэлтсийн үйл ажиллагааны тайлан

Дэлгэрэнгүй
2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
2022.12.05– 2022.12.09-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.12.05– 2022.12.09-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.12.05– 2022.12.09-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 11-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны 11-р сарын мэдээ

2022 оны 11-р сарын статистик тоон мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
2022.11.21– 2022.11.25-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.11.21– 2022.11.25-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2022.11.21– 2022.11.25-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Дэлгэрэнгүй