2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

2022 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
Авлигатай тэмцэх газар  / Том толгойт: Хэтэвч /

Авлигатай тэмцэх газар / Том толгойт: Хэтэвч /

Авлигатай тэмцэх газар / Том толгойт: Хэтэвч /

Дэлгэрэнгүй
ХАСХОМ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД 100 ХУВЬ ХҮЛЭЭН АВЧ, ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛАВ. /2021он/

ХАСХОМ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД 100 ХУВЬ ХҮЛЭЭН АВЧ, ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛАВ. /2021он/

ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН МЭДҮҮЛЭГ БОЛОН ХӨРӨНГӨ ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛГИЙГ ХУУЛИЙН ХУГАЦААНД 100 ХУВЬ ХҮЛЭЭН АВЧ, ХЯНАН БАТАЛГААЖУУЛАВ

Дэлгэрэнгүй
АТГ- Биелэлт 2021 он 09 сар

АТГ- Биелэлт 2021 он 09 сар

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2021 оны 08 дугаар сард баталсан төлөвлөгөөний биелэлт

Дэлгэрэнгүй
АТГ-Төлөвлөгөө 2021 оны 08 дугаар сар

АТГ-Төлөвлөгөө 2021 оны 08 дугаар сар

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 31-ны өдөр баталсан авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
АТГ- Биелэлт 2021 он 06 сар

АТГ- Биелэлт 2021 он 06 сар

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2021 оны 02 дугаар сард баталсан төлөвлөгөөний биелэлт

Дэлгэрэнгүй
АТГ-Төлөвлөгөө 2021 оны 02 дугаар сар

АТГ-Төлөвлөгөө 2021 оны 02 дугаар сар

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргын 2021 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр баталсан авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Тайлан 2020

Тайлан 2020

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн авлигын эсрэг хууль тогтоомж, авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт

Дэлгэрэнгүй