"Сонгогчдын нэрийн жагсаалт"-ыг 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхэлж байршуулна

"Сонгогчдын нэрийн жагсаалт"-ыг 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхэлж байршуулна

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албаны тусгай шалгалт зарласан сул орон тооны мэдээлэл /2024.04.01/

Төрийн албаны тусгай шалгалт зарласан сул орон тооны мэдээлэл /2024.04.01/

Төрийн албаны тусгай шалгалт зарласан сул орон тооны мэдээлэл /2024.04.01/

Дэлгэрэнгүй
“24/7 цахим үйлчилгээний төв”-ийг ажиллуулж эхэллээ

“24/7 цахим үйлчилгээний төв”-ийг ажиллуулж эхэллээ

“24/7 цахим үйлчилгээний төв”-ийг ажиллуулж эхэллээ

Дэлгэрэнгүй
Кибер, аюулгүй байдал болон Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдлаа.

Кибер, аюулгүй байдал болон Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдлаа.

Кибер, аюулгүй байдал болон Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамрагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
16 НАС ХҮРСЭН СУРАГЧДЫН АНХААРАЛД

16 НАС ХҮРСЭН СУРАГЧДЫН АНХААРАЛД

16 НАС ХҮРСЭН СУРАГЧДЫН АНХААРАЛ

Дэлгэрэнгүй
Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар болон Найрамдал, Чандмань, Чингэл, Баян-Овоот багийн ажлын албатай хамтран 2023 оны 11 сарын 10, 15,16,17-ны өдрүүдэд Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг багийн байранд зохи

Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар болон Найрамдал, Чандмань, Чингэл, Баян-Овоот багийн ажлын албатай хамтран 2023 оны 11 сарын 10, 15,16,17-ны өдрүүдэд Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг багийн байранд зохи

Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар болон Найрамдал, Чандмань, Чингэл, Баян-Овоот багийн ажлын албатай хамтран 2023 оны 11 сарын 10, 15,16,17-ны өдрүүдэд Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг багийн байранд зохион байгуулж зөөврийн тоног төхөөрөмж ашиглан иргэн, эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлж ажиллалаа.

Дэлгэрэнгүй
Соёлыг түгээе-2023 аяныг хэлтэст зохион байгуулах комиссын урилгаар Монгол Улсын Гавьяат багш, философич, төрийн удирдлагын доктор, ШУТИС-ийн хүндэт профессор Ш.Ганбат 2023.11.06-ны өдөр

Соёлыг түгээе-2023 аяныг хэлтэст зохион байгуулах комиссын урилгаар Монгол Улсын Гавьяат багш, философич, төрийн удирдлагын доктор, ШУТИС-ийн хүндэт профессор Ш.Ганбат 2023.11.06-ны өдөр "Байгууллагын соёлын өөрчлөлт ба ажилтан" сэдэвт сургалтыг зохион ба

Соёлыг түгээе-2023 аяныг хэлтэст зохион байгуулах комиссын урилгаар Монгол Улсын Гавьяат багш, философич, төрийн удирдлагын доктор, ШУТИС-ийн хүндэт профессор Ш.Ганбат 2023.11.06-ны өдөр "Байгууллагын соёлын өөрчлөлт ба ажилтан" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Соёлтой, хариуцлагатай иргэдтэй Эрдэнэт хот болох зорилгын хүрээнд

Соёлтой, хариуцлагатай иргэдтэй Эрдэнэт хот болох зорилгын хүрээнд "Соёлыг түгээе-2023" аян гурав дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. #Соёлыгтүгээе

Соёлтой, хариуцлагатай иргэдтэй Эрдэнэт хот болох зорилгын хүрээнд "Соёлыг түгээе-2023" аян гурав дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. #Соёлыгтүгээе

Дэлгэрэнгүй
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний 7 хоногийн мэдээ /2023.10.02-2023.10.06/

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний 7 хоногийн мэдээ /2023.10.02-2023.10.06/

Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний 7 хоногийн мэдээ /2023.10.02-2023.10.06/

Дэлгэрэнгүй
Хэлтсийн Иргэний бүртгэлийн тасгийн улсын бүртгэгч нар дотооддоо бүртгэлийн үйлчилгээний талаар 2023 оны 09 сарын 23-ны өдөр сургалт зохион байгуулагдлаа.

Хэлтсийн Иргэний бүртгэлийн тасгийн улсын бүртгэгч нар дотооддоо бүртгэлийн үйлчилгээний талаар 2023 оны 09 сарын 23-ны өдөр сургалт зохион байгуулагдлаа.

Хэлтсийн Иргэний бүртгэлийн тасгийн улсын бүртгэгч нар дотооддоо бүртгэлийн үйлчилгээний талаар 2023 оны 09 сарын 23-ны өдөр сургалт зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй