АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

АЛБАН ХААГЧИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

Албан хаагчийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг мэдээлэх хуудас

Дэлгэрэнгүй
2024 оны хагас жилийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн тайлан мэдээ

2024 оны хагас жилийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн тайлан мэдээ

2024 оны хагас жилийн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн тайлан мэдээ

Дэлгэрэнгүй
2024 оны 06-р сарын статистик тоон мэдээлэл

2024 оны 06-р сарын статистик тоон мэдээлэл

2024 оны 06-р сарын статистик тоон мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
2024 оны 05-р сарын статистик тоон мэдээлэл

2024 оны 05-р сарын статистик тоон мэдээлэл

2024 оны 05-р сарын статистик тоон мэдээлэл

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын тодорхойлолт /улсын бүртгэгч/

Албан тушаалын тодорхойлолт /улсын бүртгэгч/

Албан тушаалын тодорхойлолт /улсын бүртгэгч/

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын тодорхойлолт /ИУБ тасгийн дарга/

Албан тушаалын тодорхойлолт /ИУБ тасгийн дарга/

Албан тушаалын тодорхойлолт /ИУБ тасгийн дарга/

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын тодорхойлолт /ХЭЭХЭУБ тасгийн дарга/

Албан тушаалын тодорхойлолт /ХЭЭХЭУБ тасгийн дарга/

Албан тушаалын тодорхойлолт /ХЭЭХЭУБ тасгийн дарга/

Дэлгэрэнгүй
Албан тушаалын тодорхойлолт /хяналтын улсын байцаагч/

Албан тушаалын тодорхойлолт /хяналтын улсын байцаагч/

Албан тушаалын тодорхойлолт /хяналтын улсын байцаагч/

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн үндэсний хөдөлгөөн-3 хүрээнд хэлстсийн 2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Монгол бичгийн үндэсний хөдөлгөөн-3 хүрээнд хэлстсийн 2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Монгол бичгийн үндэсний хөдөлгөөн-3 хүрээнд хэлстсийн 2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

Дэлгэрэнгүй
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт Орхон аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ  ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ /2024 оны хагас жилийн байдлаар/

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ /2024 оны хагас жилийн байдлаар/

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ /2024 оны хагас жилийн байдлаар/

Дэлгэрэнгүй
“ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙН 2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

“ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙН 2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

“ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙГ ХАНГАХ ДЭД ЗӨВЛӨЛИЙН 2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТ

Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Дэлгэрэнгүй
Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах ажлын 2024 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах ажлын 2024 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах ажлын 2024 оны төлөвлөгөөний биелэлт

Дэлгэрэнгүй