МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭ

Эрхэм харилцагч ТА БҮХЭНД ирж буй ШИНЭ ОНЫ мэндийг дэвшүүлж, эрүүл энх, аз жаргал, олз омог, амжилт бүтээлийн дээдийг хүсье

Дэлгэрэнгүй
УБЕГ “Хууль зүйн салбарын одоо ба ирээдүй: Асуудал ба шийдэл” эрдэм шинжилгээний хуралд оролцож илтгэл хэлэлцүүлэв

УБЕГ “Хууль зүйн салбарын одоо ба ирээдүй: Асуудал ба шийдэл” эрдэм шинжилгээний хуралд оролцож илтгэл хэлэлцүүлэв

УБЕГ “Хууль зүйн салбарын одоо ба ирээдүй: Асуудал ба шийдэл” эрдэм шинжилгээний хуралд оролцож илтгэл хэлэлцүүлэв

Дэлгэрэнгүй
Азийн хөгжлийн банкны хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд сум хороодыг Улсын бүртгэлийн онлайн сүлжээнд бүрэн холбов

Азийн хөгжлийн банкны хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд сум хороодыг Улсын бүртгэлийн онлайн сүлжээнд бүрэн холбов

Азийн хөгжлийн банкны хэрэгжүүлж буй төслийн хүрээнд сум хороодыг Улсын бүртгэлийн онлайн сүлжээнд бүрэн холбов

Дэлгэрэнгүй
“Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 230 дугаар тогтоолыг 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө

“Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 230 дугаар тогтоолыг 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө

“Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 230 дугаар тогтоолыг 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Дэлгэрэнгүй
2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх

2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх "Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх "Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Дэлгэрэнгүй
Иргэдийн анхааралд: Ковид-19 цар тахалтай холбогдуулан

Иргэдийн анхааралд: Ковид-19 цар тахалтай холбогдуулан

Иргэдийн анхааралд: Ковид-19 цар тахалтай холбогдуулан

Дэлгэрэнгүй
Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг сэргээлээ

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг сэргээлээ

Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг сэргээлээ

Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтын мэдээлэлтэй танилцах заавар

Дэлгэрэнгүй
Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нийт албан хаагчид КОВИД-19 вирусийг илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдлаа

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нийт албан хаагчид КОВИД-19 вирусийг илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдлаа

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нийт албан хаагчид КОВИД-19 вирусийг илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдаж БҮГД СӨРӨГ хариу гарлаа.

Дэлгэрэнгүй
Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2021 оны хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2021 оны хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2021 оны хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Орхон аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2021.01.18 - 2021.01.22-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2021.01.18 - 2021.01.22-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь энэ 7 хоногийн хугацаанд нийт 995 бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнээс 271 лавлагааг иргэн болон хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгсөн.

Дэлгэрэнгүй
ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2021.01.11 - 2021.01.15-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2021.01.11 - 2021.01.15-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь энэ 7 хоногийн хугацаанд нийт 1084 бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнээс 191 лавлагааг иргэн болон хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгсөн.

Дэлгэрэнгүй
ИРГЭД, АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

ИРГЭД, АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

ИРГЭД, АЖ АХУЙ НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг 2021 оны нэгдүгээр сарын 01-нд багтаан бүртгүүлнэ үү.

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг 2021 оны нэгдүгээр сарын 01-нд багтаан бүртгүүлнэ үү.

Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийг 2021 оны нэгдүгээр сарын 01-нд багтаан бүртгүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй