Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нийт албан хаагчид КОВИД-19 вирусийг илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдлаа

A- A A+
Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нийт албан хаагчид КОВИД-19 вирусийг илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдлаа

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн нийт албан хаагчид КОВИД-19 вирусийг илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдаж БҮГД СӨРӨГ хариу гарлаа.

Иргэд та бүхэн халдвар хамгааллын дэглэм болон хүн хоорондын зай барин маскаа зүүж үйлчлүүлнэ үү.