Улсын бүртгэлийн 22 төрлийн лавлагаа, 50 төрлийн үйлчилгээг “E-Mongolia”-д нэвтрүүлээд байна

A- A A+
Улсын бүртгэлийн 22 төрлийн лавлагаа, 50 төрлийн үйлчилгээг “E-Mongolia”-д нэвтрүүлээд байна

Улсын бүртгэлийн байгууллагын цахим үйлчилгээг танилцуулах хэвлэлийн бага хурлыг өнөөдөр /2022.03.14/ зохион байгууллаа. Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем болох “E-Mongolia”-г 2020 оны 10 дугаар сард танилцуулж байсан. Уг цахим системд одоогийн байдлаар  төрийн 60 гаруй байгууллагын 640 гаруй  үйлчилгээг нэвтрүүлсэн байна. Төрийн үйлчилгээнүүдээс хамгийн эрэлттэй байдаг нь Улсын бүртгэлийн үйлчилгээнүүд байдаг бөгөөд иргэдийн 60-70 хувь нь бүртгэлийн үйлчилгээг авч байна. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Улсын бүртгэлийн цахим үйлчилгээг өргөжүүлнэ” гэх заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд болон Ухаалаг засаг төслийн дэмжлэгтэйгээр Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем /www.e-mongolia.mn/-ээр дамжуулан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас 22 төрлийн лавлагаа, 50 төрлийн үйлчилгээ үзүүлж байна.Үүнээс иргэний улсын бүртгэлийн 26 төрлийн үйлчилгээ, 12 төрлийн лавлагаа, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 13 төрлийн үйлчилгээ, 7 төрлийн лавлагаа, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 9 төрлийн үйлчилгээ, 3 төрлийн лавлагааг тус тус цахимаар үзүүлж байна. Эдгээрээс 27 үйлчилгээ нь шуудан хүргэлтээр хийгдэж байна.

Төрийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем /e-mongolia.mn/-ээр дамжуулан иргэний улсын бүртгэлийн 31,325, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 20,124, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 14 үйлчилгээ, архивын 2,098,557 лавлагаа, нийт 2,150,020 лавлагаа, үйлчилгээг тус тус иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлээд байна. Цахим үйлчилгээ нэвтэрснээр нийт 30.0 тэрбум төгрөгийн зардал хэмнэгдсэн байна.

Улсын бүртгэлийн байгууллага Засгийн газрын 2020 оны “Улсын бүртгэлийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 230 дугаар тогтоолыг 2021 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн ба тус тогтоолоор лавлагааг үнэ төлбөргүй олгохоор тусгасан. Үүнтэй холбоотойгоор лавлагааг цахимаар, үнэ төлбөргүй авах болсон нь иргэн, хуулийн этгээдээс гарах зардал хэмнэгдэх боломж бүрдсэн.

Цахим үйлчилгээний нэгдсэн систем /www.e-mongolia.mn/-ээр дамжуулан үйлчилгээ үзүүлж байгаатай холбогдуулан шаардлагатай цаасан нотлох баримт бичгийг шуудангаар хүлээн авч, бүртгэгдсэн бичиг баримтыг буцаан хүргүүлэх зорилгоор нэг талт болон хоёр талт шуудангийн үйлчилгээг Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар, Монгол шуудан ХК-тай хамтран нэвтрүүлэв. Шуудан хүргэлтээр нийт 90 иргэн, хуулийн этгээдэд үйлчилгээ үзүүлэв. Тодруулбал, иргэний улсын бүртгэлийн 86, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 3, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 1 үйлчилгээг үзүүлжээ.

Цаашид цахим үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлж, шинээр 50 төрлийн үйлчилгээ болон 38 шуудан хүргэлтийн үйлчилгээг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.

 

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР