Тоон гарын үсгийг 21 аймаг, 9 дүүрэг, нийслэлийн 6 төвийн бүртгэлийн нэгжээр иргэнд олгож эхэллээ

A- A A+
Тоон гарын үсгийг 21 аймаг, 9 дүүрэг, нийслэлийн 6 төвийн бүртгэлийн нэгжээр иргэнд олгож эхэллээ

Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2021 оны 12 сарын 17-ны өдрийн УИХ-ын нэгдсэн чуулганаар эцэслэн баталж, 2022 оны 05 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж эхлэхээр тогтсон юм.

Хуульд зааснаар #Улсын_бүртгэлийн_байгууллага нь гэрчилгээжүүлэх байгууллага бөгөөд Монгол Улсын 16 нас хүрсэн иргэнд 5 жилийн хугацаатайгаар тоон гарын үсгийг олгоно.

Энэ ажил үндсэндээ гурван үе шаттай хийгдэнэ.

1. 21 аймаг, 9 дүүрэг дэх салбар нэгж, нийслэлийн 6 төвийн бүртгэлийн нэгжээр дамжуулан иргэдэд тоон гарын үсгийг #үнэгүй, #5жилийн_хугацаатай олгоно.

2. КИОСК машинаар дамжуулан олгоно.

3. Энэ сард багтаан гар утасны аппликейшн ашиглан “cloud” байдлаар олгох ажлыг хийнэ.

Иргэдийн хувьд иргэний үнэмлэх, гар утасны аппликейшн дээрээ тээгч байдлаар тоон гарын үсгийг хэрэглэх боломжтой юм.

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС