Цахим гарын үсгийн тухай хууль/шинэчилсэн найруулга/

A- A A+
Цахим гарын үсгийн тухай хууль/шинэчилсэн найруулга/

Эх сур

 

Хуулийг бүрэн эхээр дараах холбоосоор үзнэ үү.

Холбоос:https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390355252531

Эх сурвалж: https://www.facebook.com/NLInstitute/posts/pfbid0inwEsaJWv5XJn15UJknqFQJXKyJ46HndgKUv32wNJo5fbsvW3LcZY5VW9sntvhq3l