Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 12 сарын 01-ний өдөр шуурхай штабын бие бүрэлдэхүүний хоолны хангалтыг хуваарийн дагуу хүргэж өгч ажиллаа.

A- A A+
Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 12 сарын 01-ний өдөр шуурхай штабын бие бүрэлдэхүүний хоолны хангалтыг хуваарийн дагуу хүргэж өгч ажиллаа.