ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2021.01.18 - 2021.01.22-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

A- A A+
ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 2021.01.18 - 2021.01.22-НД ХИЙГДСЭН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ