Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2021 оны хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө

A- A A+
Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2021 оны хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө