Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад орж буй иргэдийг тус хэлтсийн улсын бүртгэгчид хурууны хээний бүртгэлээр таниулж шалгалтад оруулж байна.

A- A A+
Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад орж буй иргэдийг тус хэлтсийн улсын бүртгэгчид хурууны хээний бүртгэлээр таниулж шалгалтад оруулж байна.