2021 оны 04 сарын 02-ний өдөр Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга Аймгийн засаг даргатай 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө байгууллаа.

A- A A+
2021 оны 04 сарын 02-ний өдөр Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга Аймгийн засаг даргатай 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө байгууллаа.

2021 оны 04 сарын 02-ний өдөр Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга Аймгийн засаг даргатай 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө байгууллаа.