2020 оны 1-р улирлын өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн тайлан мэдээ

A- A A+
2020 оны 1-р улирлын өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн тайлан мэдээ