Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид байгууллагын ойр орчмын талбайд цэвэрлэгээ зохион байгууллаа.

A- A A+
Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид байгууллагын ойр орчмын талбайд цэвэрлэгээ зохион байгууллаа.

"Хотын их цэвэрлэгээ" аяны хүрээнд 4 сарын 16-ны өдөр байгууллагынхаа гадна орчны цэвэрлэгээнд Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид байгууллагын ойр орчмын талбайд цэвэрлэгээ зохион байгууллаа.