Хаврын бүх нийтээр мод тарих өдрийн хүрээнд Оюут багийн нутаг дэвсгэрт 49 ширхэг шар хуайс мод тарилаа.

A- A A+
Хаврын бүх нийтээр мод тарих өдрийн хүрээнд Оюут багийн нутаг дэвсгэрт  49 ширхэг шар хуайс мод тарилаа.

Аймгийн Засаг даргын баталсан хуваарийн дагуу "Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс " Хаврын бүх нийтээр мод тарих өдрийн хүрээнд Оюут багийн нутаг дэвсгэрт 2021 оны 05 сарын 07-ний өдөр 49 ширхэг шар хуайс мод тарилаа.