Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад сонгуулийн тухай хууль тогтоомжийг таниулах, зөвлөмж чиглэл өгөх, итгэмжлэгдсэн ажилтнуудтай гэрээ байгуулахад анхаарах асуудлаар цахим сургалт зохион байгууллаа

A- A A+
Итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад сонгуулийн тухай хууль тогтоомжийг таниулах, зөвлөмж чиглэл өгөх, итгэмжлэгдсэн ажилтнуудтай гэрээ байгуулахад анхаарах асуудлаар цахим сургалт зохион байгууллаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгууль ирэх сард буюу 06 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулагдана. Үүнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улсын бүртгэлийн хэлтсийн итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад сонгуулийн тухай хууль тогтоомжийг таниулах, зөвлөмж чиглэл өгөх, итгэмжлэгдсэн ажилтнуудтай гэрээ байгуулахад анхаарах асуудлаар тус хэлтсийн дарга М.Отгонбаяр, Иргэний улсын бүртгэлийн тасгийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч Ө.Ганзориг, Хяналтын улсын байцаагч Г.Энхтуяа нар цахимаар холбогдож сургалт зохион байгууллаа.