7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.03 - 2021.05.07

A- A A+
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.03 - 2021.05.07

Энэ 7 хоногийн хугацаанд нийт 324 бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнээс 77 лавлагааг иргэн болон хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгөн ажиллаа.