7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.10 - 2021.05.14

A- A A+
7 Хоногийн Ажлын мэдээ 2021.05.10 - 2021.05.14

Энэ 7 хоногийн хугацаанд нийт 774 бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлсэн. Үүнээс 376 лавлагааг иргэн болон хууль хяналтын байгууллагад гаргаж өгөн ажилалаа.