Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтанд зориулсан технологийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

A- A A+
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтанд зориулсан технологийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар Орхон аймгийн 38-н хэсгийн хороонд ажиллах 42 итгэмжлэгдсэн ажилтны дунд програмын дадлага олгох сургалтыг халдвар хамгааллын дэглэмийг мөрдүүлэн амжилттай зохион байгууллаа. Сургалт 2021 оны 05 дугаар сарын 30ний өдөр зохион байгуулагдсан бөгөөд Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хяналтын газрын дарга Б.Ганзориг, Улсын бүртгэгч Б.Дэлгэрмаа, Мэдээлэл технологийн газрын програмист Ч.Хувьзаяа нар удирдан явууллаа.