Зарлагдсан ажлын байр / Орхон аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч/

A- A A+
Зарлагдсан ажлын байр / Орхон аймаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч/
Бүртгэл эхлэх хугацаа:   2021-12-10 09:00
Бүртгэл дуусах хугацаа: 2021-12-10 17:00

 

Шалгалт эхлэх хугацаа:   2021-12-17 09:00
Шалгалт дуусах хугацаа: 2021-12-17 17:00

Албан тушаалын нэршил

Албан тушаалын ангилал зэрэглэл

Албан тушаалын тодорхойлолт

Орон тоо

Бүртгэлийн төлөв

Гүйцэтгэх

ТЗ – 6

https://hh-s3.csc.gov.mn/p/efc301a8-5c7b-4228-954d-543236cfb2a2 1 https://hh.csc.gov.mn/authentication