ТОДРУУЛГА: Эцэг, эх тогтоосны бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ?…

A- A A+
ТОДРУУЛГА: Эцэг, эх тогтоосны бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ?…