Төрсний бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ?…

A- A A+
Төрсний бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ?…