Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

A- A A+
Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2022 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө