ХҮҮХДИЙГ АХУЙН ОРЧНЫ ЭРСДЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

A- A A+
ХҮҮХДИЙГ АХУЙН ОРЧНЫ ЭРСДЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Эцэг эхийн зөвлөлөөс хүүхдийг болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой "Хүүхэд эрхэм хэрэглэгч-нэгдүгээрт шалга" арга хэмжээний хүрээнд ХҮҮХДИЙГ АХУЙН ОРЧНЫ ЭРСДЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.