Гэрлэсний бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

A- A A+
Гэрлэсний бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?