Иргэний улсын бүртгэгч нар ээлжит сургалтад хамрагдлаа.

A- A A+
Иргэний улсын бүртгэгч нар ээлжит сургалтад хамрагдлаа.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас иргэний улсын бүртгэгч нарт зориулсан ээлжит сургалтыг зохион байгууллаа. Тодруулбал, Улсын бүртгэгчид иргэний үнэмлэх болон үндэсний энгийн гадаад паспортын цээж зургийг шаардагдах стандартын дагуу авч сурах, эзэмшиж буй зургийн аппаратыг ашиглах, шаардлага хангасан зургийг бүртгэлийн программд хэрхэн оруулах талаар мэдлэг мэдээлэлтэй болох юм. 

Сургалтад Баянгол, Баянзүрх, Хан-уул, Сүхбаатар, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын ахлах бүртгэгч болон улсын бүртгэгч нар танхимаар хамрагдаж байгаа бол Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг, түүнчлэн орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын ахлах бүртгэгч, улсын бүртгэгч нар цахимаар хамрагдаж байна.