Хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэлийг хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

A- A A+
Хүйс өөрчлөгдсөний бүртгэлийг хэрхэн бүртгүүлэх вэ?