Миний гэр бүл-Миний үнэ цэнэ” нөлөөллийн арга хэмжээний хүрээнд хэлтсийн хамт олон сургалтад хамрагдлаа.

A- A A+
Миний гэр бүл-Миний үнэ цэнэ” нөлөөллийн арга хэмжээний хүрээнд хэлтсийн хамт олон сургалтад хамрагдлаа.

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн эцэг эхийн зөвлөл нь “Миний гэр бүл-Миний үнэ цэнэ” нөлөөллийн арга хэмжээний хүрээнд 14-р сургуулийн нийгмийн ажилтан Э.Мөнхтуулын хамт "Өсвөр насны хүүхэдтэй харилцах арга зүй" сургалт зохион байгууллаа.

 

 

Орхон аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс