Улсын бүртгэлийн байгууллагын нээлттэй мэдээллийг www.opendata.burtgel.gov.mn цахим хуудаст хандаж харах боломжтой

A- A A+
Улсын бүртгэлийн байгууллагын нээлттэй мэдээллийг www.opendata.burtgel.gov.mn цахим хуудаст хандаж харах боломжтой

Иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд www.opendata.burtgel.gov.mn  цахим хуудаст хандаж Улсын бүртгэлийн байгууллагын нээлттэй мэдээллийг харах боломжтой.

Түүнчлэн иргэдэд үзүүлэх лавлагаа, үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээний нөхцөл, шаардагдах баримт бичгийн жагсаалт, улсын бүртгэлийн байгууллагын цаг үеийн мэдээ мэдээллийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын албан ёсны цахим хуудас

болох www.burtgel.gov.mn-ээс авна уу.