Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн тухай

A- A A+
Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн тухай

Тус хэлтсээр 2022 оны 08 сарын 01-ний өдрөөс 2022 оны 08 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар Аймаг нийслэлээс болон аймаг, сум доторх иргэний шилжилт хөдөлгөөнд  нийт насанд хүрсэн 1132 иргэн /үүнээс 0-16 насны хүүхэдтэй 762 иргэн болон 1630 хүүхэд/ шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэсэн байна.