Иргэний бүртгэлийн ахлах бүртгэгч Ө.Ганзориг Эрдэнэт ETV HD-д шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн тухай ярилцлага мэдээлэл өглөө

A- A A+
Иргэний бүртгэлийн ахлах бүртгэгч Ө.Ганзориг Эрдэнэт ETV HD-д шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийн тухай ярилцлага  мэдээлэл өглөө

Тус хэлтсээр 8-Р САРД 1630 ХҮҮХЭД, 1132ИРГЭН ХАЯГИЙН ШИЛЖИЛТ ХИЙЛГЭЖЭЭ

Эх сурвалж: https://www.facebook.com/erdenetETVHD/videos/830201515026863