Нийслэлийн 9 дүүргийн Улсын бүртгэлийн байгууллагын нээлттэй өдөрлөг

A- A A+
Нийслэлийн 9 дүүргийн Улсын бүртгэлийн байгууллагын нээлттэй өдөрлөг