“ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”, "ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОХ" ажлын хүрээнд

A- A A+
“ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”,

“ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ”, "ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ОЛГОХ" ажлын хүрээнд Хэлтсийн даргын баталсан хуваарийн дагуу тоон гарын үсэг авсан албан байгууллага, сургууль цэцэрлэгийн хамт олон та бүхэндээ БАЯРЛАЛАА
Цаашдын ажилд нь амжилт амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсье

Тус хэлтэс нь 2022 оны 09 сарын 22-ны өдрийн байдлаар Монгол улсын 16 насанд хүрсэн нийт 11811 иргэнд тоон гарын үсэг олгосон байна.

  • Орхон Аймаг дахь ХААН МСҮТ
  • Эрдэнэт 10-р цэцэрлэг
  • ЭРДЭНЭТ ХОТ 27 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГ
  • Орхон аймгийн 13 дугаар сургууль
  • Орхон аймгийн 11 дүгээр цэцэрлэг
  • ОРХОН АЙМГИЙН 26-Р ЦЭЦЭРЛЭГ 

 

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС