Орхон аймагт гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулагдаж байна.

A- A A+
Орхон аймагт гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургууль зохион байгуулагдаж байна.