2022 оны 2-р улирлын өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн тайлан мэдээ

A- A A+
2022 оны 2-р улирлын өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн тайлан мэдээ