Улсын бүртгэлийн хэлтэс өөрөө өөртөө үйлчлэх КИОСК машинтай боллоо

A- A A+
Улсын бүртгэлийн хэлтэс өөрөө өөртөө үйлчлэх КИОСК машинтай боллоо