2022 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөны биелэлт

A- A A+
2022 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөны биелэлт