"Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"

A- A A+

"Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр"-ийг угтан Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон Сархиа уулын энгэрт 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр 10 ширхэг шинэс моднуудыг тарьж цэнэг усалгаа арчилгааг хийж ажиллалаа.

#Орхон аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

#ТэрбумМод

#ногоон_эрдэнэт

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС