"Хөгжилд хамтдаа" жендэрийн мэдлэг олгох сургалт, өдөрлөг болж хэлтсийн албан хаагчид хамрагдлаа.

A- A A+

"Орхон аймгийн ЗДТГ, "Бүтэн бүлээн" ТББ болон "Хэвлэл мэдээллийн харьцангуй зарчим төв" ТББ-аас хамтран зохион байгуулсан "Хөгжилд хамтдаа" жендэрийн мэдлэг олгох сургалт, өдөрлөг болж хэлтсийн албан хаагчид хамрагдлаа.

 

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИУН ХЭЛТЭС