Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу 2023.10.03-ны өдөр Төрийн албаны хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг таниулах сургалт зохион байгууллаа.

A- A A+
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу 2023.10.03-ны өдөр Төрийн албаны хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийг таниулах сургалт зохион байгууллаа.

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС