Нийслэлийн хэмжээнд улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв, цэгүүдийн байршил Нийт 28 нэгжээс улсын бүртгэлийн үйлчилгээг авах боломжтой.

A- A A+
Нийслэлийн хэмжээнд улсын бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлж буй Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв, цэгүүдийн байршил  Нийт 28 нэгжээс улсын бүртгэлийн үйлчилгээг авах боломжтой.