Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023оны 06-р сарын мэдээ

A- A A+
Төсвийн гүйцэтгэлийн 2023оны 06-р сарын мэдээ