Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар болон Найрамдал, Чандмань, Чингэл, Баян-Овоот багийн ажлын албатай хамтран 2023 оны 11 сарын 10, 15,16,17-ны өдрүүдэд Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг багийн байранд зохи

A- A A+
Орхон аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар болон Найрамдал, Чандмань, Чингэл, Баян-Овоот багийн ажлын албатай хамтран 2023 оны 11 сарын 10, 15,16,17-ны өдрүүдэд Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг багийн байранд зохи

ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС